Granty ČSAKI pro vykonání specializační zkoušky EAACI/UEMS

Výbor ČSAKI vypisuje granty k uhrazení cestovních nákladů k vykonání Evropské specializační zkoušky ( EAACI/UEMS Knowledge Exam ) oboru alergologie  https://www.eaaci.org/education/exam

Podpora bude vyplacena formou cestovního příkazu s maximální úhradou 40 000 Kč, včetně poplatku za vykonání zkoušky. Příjemce je povinen využívat prostředky hospodárně (letenka turistické třídy, ubytování v hotelu kategorie ***). Není propláceno stravné. Podmínkou je členství v ČSAKI.

Přihlášku je nutno odeslat e-mailem na adresu vědeckého sekretáře ČSAKI. Požadavek bude následně projednán výborem ČSAKI, který definitivně rozhodne o přidělení grantu. Proti rozhodnutí výboru ČSAKI není odvolání.

Výbor ČSAKI


Další aktuality