Granty ČSAKI pro účast na kongresu EAACI 2019 v Lisabonu

Výbor ČSAKI vypisuje 5 grantů pro uhrazení prokazatelných nákladů spojených s aktivní účastí na kongresu EAACI v Lisabonu (https://www.eaaci.org/eaaci-congresses/eaaci-2019) ve dnech 1. - 5. 6. 2019 ve výši do 25 000 Kč. Grant je určen k pokrytí veškerých nutných výdajů pro účast na kongresu, není možno nárokovat žádné další finanční požadavky.

Podmínky účasti v soutěži:

  1. Členství v ČSAKI.
  2. Věk do 35 let.
  3. Člen EAACI – junior member (členství je bezplatné).
  4. Přihláška o cestovní grant EAACI.

Žadatelé o grant podají do 14.1. 2019 svou přihlášku o cestovní grant EAACI 

spolu s abstraktem své prezentace. Současně odešlou uvedený abstrakt společně s potvrzením přijetí přihlášky od EAACI na adresu jiri.litzman@fnusa.cz . Z neúspěšných žadatelů o grant EAACI budou vybráni příjemci grantů ČSAKI.

Ti žadatelé o grant ČSAKI, kteří získají cestovní grant EAACI mohou požádat ČSAKI o uhrazení nutných nákladů nehrazených z grantu EAACI do sumy 10 000 Kč.

Výbor ČSAKI současně vypisuje 5 grantů k uhrazení cestovních nákladů k vykonání specializační zkoušky z oboru alergologie (http://www.eaaci.org/activities/eaaci-exam/upcoming-exam.html) v době konání kongresu EAACI ve Lisabonu. Podmínkou je členství v ČSAKI. Přihlášky je též možno odesílat na adresu jiri.litzman@fnusa.cz.

Výbor ČSAKI


Další aktuality