Granty ČSAKI pro aktivní účast na kongresu EAACI 2022 v Praze

Výbor ČSAKI vyhlašuje granty na podporu aktivní účasti na kongresu EAACI v Praze ve dnech 1. - 3. 7. 2022. https://www.eaaci.org/eaaci-congresses/eaaci-2022/

Úspěšným žadatelům bude poskytnuta podpora ve výši prokázaného výdaje (580 EUR, resp. 350 EUR pro JM) na uhrazení účastnického poplatku. https://www.eaaci.org/eaaci-congresses/eaaci-2022/registration

 

Podmínky účasti v soutěži:

  1. Žadatel je prvním nebo prezentujícím autorem přijatého posteru nebo ústní prezentace na tomto kongresu. (Může žádat vždy jen jeden – buď první, nebo prezentující autor.)
  2. Žadatel je členem ČSAKI.
  3. Žadatel je členem EAACI.
  4. V případě, že žadatel je EAACI Junior Member (JM), je nutno podat přihlášku o cestovní grant EAACI.

 

Postup:

Žadatelé o grant ČSAKI přihlásí do 31.1. 2022 svoji práci k prezentaci na kongresu. https://www.eaaci.org/eaaci-congresses/eaaci-2022/abstract-submission  

JM současně podají přihlášku o cestovní grant EAACI.

Žadatelé pak odešlou abstrakt přihlášené práce společně s potvrzením přijetí od EAACI na adresu jiri.litzman@fnusa.cz . Granty ČSAKI budou uděleny vybraným žadatelům, kteří buď neuspěli se žádostí o grant EAACI (jsou JM), nebo nesplňovali podmínky o tento grant žádat (nejsou JM).

 

 

 

     Prof. MUDr. Jiří Litzman, CSc.                                              Prof. MUDr. Petr Panzner, CSc.

          vědecký sekretář ČSAKI                                                               předseda ČSAKI

 


Další aktuality