COVID - 19 a imunodeficity

COVID19 a Imunodeficity aktualisace 21.3.2020

Společné prohlášení mezinárodních společností pro imunodeficeince k situaci spojené s infekcí COVID-19

 

Coronavirus - co je to?

V prosinci 2019 byl z Wu-chanu ve střední Číně nahlášen soubor případů pneumonie, u kterých byla posléze odhalena spojitost s infekcí koronavirem nazvaným SARS-CoV-2, který způsobuje současné onemocnění nazvané COVID-19.

Koronaviry jsou běžné u mnoha různých živočišných druhů. Pouze vzácně se přenášejí na lidi a dále se mezi lidmi šíří, nicméně tato situace může nastat, jak se stalo právě v případě COVID-19. Ze stejné skupiny coronavirů jsou i relativně nedávné infekce, Syndrom (SARS-CoV) a podobný respirační syndrom, který byl koncetrován hlavně na Středním východě (MERS-CoV).

 

Je COVID-19 horší než sezónní chřipka?

Světová zdravotnická organizace (WHO) každoročně hlásí asi 3-5 milionů závažných případů sezónního výskytu chřipky na celém světě s 250 000 - 650 000 úmrtími. Údaje o epidemiologii COVID-19 zatím nemá přesná globální data. Koronaviry nicméně patří do jiné rodiny virů než chřipkové viry. Další zjevný rozdíl se sezónní chřipkou je tom, že se COVID-19 se šíří rychleji než sezónní chřipka. Náhlé nahromadění pacientů v krátkém čase může vést k zahlcení zdravotnických systémů a ke stavu nouzové situace, které se v současné době snaží jednotlivé státy předejít preventivními opatřeními.

 

Jaká je současná situace ohledně COVID-19?

Situace se neustále mění a je nutné sledovat aktualizace týkající se ve vaší oblasti. WHO vyhlásila COVID-19 za pandemii, nyní v březnu 2020 je ohniskem po stabilizaci a postupném ,odeznívání epidemické situace v Číně vyhlášena Evropa.

 

Jak se onemocnění šíří?

Režim přenosu COVID-19 je podobný předchozímu epidemiím koronaviry a také sezónní chřipce, šíření probíhá mezi lidmi prostřednictvím:

  • Dýchacích kapiček při kašli nebo kýchání
  • Blízkým osobním kontaktem s infikovanou osobou (potřesení rukou nebo při dotyku)
  • Dotykem se kontaminovaných povrchů a poté přenesením do oblasti očí, nosu nebo úst rukama.

 

Klinické příznaky způsobené infekcí COVID-19

Lidské koronaviry běžně způsobují mírné až středně těžké onemocnění v běžné populaci. Mezi hlavní počáteční klinické příznaky a symptomy patří horečka, únava, suchý kašel a rýma. Někteří pacienti také pociťují bolesti svalů, pocit ucpání nosu, bolest v krku a / nebo průjem. Tyto příznaky jsou obvykle mírné a začínají postupně. Někteří lidé s pozitivním nálezem infekce koronavirem dokonce

Nemusí mít žádné příznaky. Přibližně 80% postižených lidí se zotavuje z klinických projevů dobře, bez nutnosti zvláštní lékařské péče, s běžnými postupy při virovém onemocnění.

 

Měli by se pacienti s PID systematicky testovat na COVID-19?

Situace se neustále mění a doporučujeme vám sledovat nejnovější instrukce ohledně možností testování v dané lokalitě.

Test obvykle spočívá v nazálním výtěru, který je odeslán do specializované mikrobiologické laboratoře k detekce tohoto viru metodou polymerázové řetězové reakce (PCR), výsledky bývají k dispozici během několika hodin či do druhého dne. S ohledem na nedostatek pracovních sil a dostupnost PCR však nemusí být test široce dostupný. I když pacienti s primárními imundoeficiencemi patří mezi rizikové skupiny pacientů s chronickými onemocněními, tak v této fázi není nezbytně nutné preventivně testovat pacienty s PID, kteří nemají žádné nebo jen velmi omezené symptomy. Doporučuje se dodržovat místní směrnice pro testování.

 

Preventivní opatření

Jakýkoli respirační virus, který se může šířit z člověka na člověka, může představovat riziko pro pacienty s PID. Proto by pacienti s PID by měli být opatrní a sledovat vývoj COVID-19 ve svém regionu. Zatímco imunoglobulinová (Ig) substituční terapie poskytuje ochranu před širokou škálou infekcí, nezaručují imunitu vůči koronavirům.

Nejdůležitější doporučení WHO:

o Časté mytí rukou (každou hodinu) pomocí mýdla a vody

(20 sekund), ev. alkoholových rpostředků, zejména po přímém kontaktu s nemocnými lidmi nebo jejich prostředím

o Nedotýkejte se očí, nosu a úst

o Vyvarujte se úzkého kontaktu (1 metr) s lidmi trpícími akutními infekcemi dýchacích cest

o Vyvarujte se úzkého kontaktu (1 metr) s každým, kdo má horečku a kašel

o Vyvarujte se pozdravování lidí potřesením rukou nebo líbáním

  • Lidé s příznaky akutní infekce dýchacích cest by měli používat bezpečnost při kašli (udržovat

vzdálenost, používat jednorázové kapesníky, mytí rukou, používat dýchací masku, pokud je to nařízeno místním poskytovatelem zdravotní péče

  • Pokud se necítíte dobře a máte příznaky, jako je horečka, kašel a / nebo potíže s dýcháním, vyhledejte rychlou lékařskou pomoc od poskytovatele zdravotní péče

 

Mám nosit masku?

Masky obecně nejsou účinné pro prevenci infekce. Masky je třeba pravidelně vyměňovat a pravděpodobně existuje větší riziko kontaminace obličeje z vašich rukou úpravou masky, než je přínos z nošení. Masky je možno nicméně nosit, pokud se s nimi bude manipulovat podle instrukcí, odpovídajících danému typu masky. Masky je také třeba správně likvidovat.

 

Může moje dítě chodit do školy?

V České republice jsou školy zavřeny.

 

Mohu cestovat?

V České republice v tomto ohledu platí karanténní opatření. Cestování za hranice republiky není možné.

 

Existuje vakcína?

V současné době není k dispozici žádná vakcína pro COVID-19.

 

Naše doporučení pro pacienty s PID

V současné době neexistují žádné údaje, které by poukazovaly na to, zda jsou pacienti s PID skutečně vystaveni vyššímu riziku závažnějšího průběhu nemoci COVID-19 (podle WHO, CDC a PID odborných zdravotnických odborníků). Předpokládá se však, že u pacientů s PID může být vyšší riziko této infekce nebo závažnější průběh nemoci. Pacienti s PID tedy musí věnovat zvýšenou pozornost preventivním opatření,

Pacienti s PID žijící v oblastech s vysokou prevalencí by měli přijmout veškerá preventivní opatření a dodržovat místních, regionálních a národních doporučení (pobyt doma, telekonzultace, práce z domova atd.).

U pacientů s PID však mimo výše uvedená opatření doporučujeme okamžitý telefonický kontakt jejich lékaře, pokud je klinické podezření na infekci. Pacienti by si měli vždy mít k dispozici lékařské zprávy s jejich diagnózou a léčbou, pro případ, že by jednali s lékaři, kteří nejsou s jejich stavem obeznámeni. Pacienti s PID s plicními a / nebo srdečními komplikacemi, příjemci transplantátů pevných orgánů, pacienti po transplantaci hematopoetických kmenových buněk nebo genové terapii, pacienti s PID podstupující léčbu pro souběžné nádorové onemocnění, stejně jako pacienti na imunosupresivní nebo imunomodulační terapii (pro autoimunitní nebo zánětlivé nebo autoinflamatorní komplikace průběhu PID) by měly zůstat na jejich nastavené terapii, dokud jejich odborný lékař PID nedoporučí jinak. Imunosupresivní léky (zejména kortikosteroidy), mohou omezit příznaky infekce (horečka a jiné klinické příznaky), což může zkreslit diagnostiku COVID-19. Proto i v případě jakékoli změny klinického stavu je doporučeno kontaktovat svého odborného lékaře PID. Pacientům s PID se závažnými dýchacími problémy (těžká astma, bronchiektázie nebo chronické plicní postižení) by měla být věnována zvláštní pozornost (jako u jakéhokoli rizika respirační infekce).

Mějte na paměti, že je vždy nezbytné pravidelně léčit PID. Imunoglobuliny (IVIG nebo SCIG), jsou bezpečné a ochrání před mnoha dalšími infekcemi.

Pro všechny, včetně pacientů s PID, důrazně doporučujeme, abyste si sledovali aktuální situaci a řídili se pokyny místních orgánů veřejného zdraví.

Přípravky derivované z plasmy, včetně imunoglobulinů

Podle prohlášení Asociace plazmatických proteinů (PPTA) neexistuje žádné riziko přenosu SARS-CoV-2 pomocí přípravků z krevní plasmy.

U pacientů s PID, kteří jsou na substituční terapii imunoglobuliny, dosud neexistuje důkaz, že by častější dávkování nebo vyšší dávky imunoglobulinů přinesly větší ochranu. Zatímco substituční terapie imunoglobuliny poskytuje ochranu před řadou infekcí, nezaručuje imunitu proti koronavirům. U pacientů s PID, jejichž stav nevyžaduje pravidelnou substituční terapii imunoglobuliny, není třeba zahájit substituční terapii, protože se neočekává, že v preparátech budou přítomny protilátky zaměřené na COVID-19. V současné době neexistuje doporučení dávat imunoglobuliny obecné populaci k ochraně nebo léčbě pacientů s COVID-19, i když i tyto preparáty byly zkoušeny a doporučení se může změnit.

 

Přeloženo ze společného prohlášení mezinárodních společností pro primární imunodeficeince,

Ve verzi z 11.3.2020

 

V Praze, 16.3.2020

Prof.MUDr.Anna Šedivá, DSc.

Ústav imunologie 2.LF UK a FN v Motole

 

Odkaz na původní materiál

https://ipopi.org/wp-content/uploads/2020/03/COVID19_Mar13v1_EN.pdf


Další aktuality