Kontakt

Doc. MUDr. Vít Petrů, CSc. - předseda
Alergologie a klinická imunologie,
Synlab Czech s.r.o.
Stroupežnického 18
150 00 Praha 5 - Smíchov
tel/fax: 277 010 521
e-mail: vit.petru@synlab.cz

Marcela Melecká – sekretářka
Ústav imunologie a alergologie,
FN Plzeň
alej Svobody 80
30460 Plzeň
e-mail: melecka@fnplzen.cz