Přeskočit navigaci Úvodní stránka | Kontakt | Mapa webu Přihlásit se
 
 
Centra léčby omalizumabem

Léčba obtížně léčitelného astmatu přípravkem Xolair (omalizumab) probíhá v centrech. O zařazení pacienta spolurozhoduje vždy pro každé centrum příslušnou odbornou společností pověřený pneumolog a alergolog:

Místo       
Pneumolog 
Alergolog 
Pracoviště 
 FN Brno MUDr. Dagmar Kindlová
dkindlova@fnbrno.cz
tel.532232566
MUDr. Bronislava Novotná
bnovotna@fnbrno.cz
tel. 532233291
Interní gastroenterologická klinika FN Bohunice, Odd. alergologie a klin.imunologie,
Jihlavská 20
625 00 Brno
 Nem. České Budějovice Prim. MUDr. Václav Šnorek,
MUDr. Petr Vaník
plicni@nemcb.cz
tel.387876111
MUDr. Irena Starová
istarova@seznam.cz
tel.387876321
Alergologické odd.
Krajská nemocnice České Budějovice B.Němcové 54
370 87 České Budějovice
 FN Hradec Králové MUDr. Vratislav Sedlák
sedlak@fnhk.cz
tel.495834775
MUDr. Irena Krčmová,CSc.
krcmova@
fnhk.cz

tel.495833780
Ústav klinické  imunologie a alergologie
FN, Sokolská 581
500 03 H.Králové
 FN Olomouc Prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc.
vitezslav.kolek
@fnol.cz

585853560
Doc. MUDr. Jaromír Bystroň, CSc.
jaromir.bystron@
fnol.cz

tel. 685854314
Odd. alergologie a klin.  imunologie
FN , I.P.Pavlova 6
775020 Olomouc
 FN Ostrava - Poruba MUDr. Patricie Popelková
patrice.popelkova@
fnspo.cz

tel.597374210
MUDr.Jana Klosová
jana-klosova@
post.cz

tel.597373265
FNsP , Interní klinika, amb. alergologie a klin. imunologie
17.listopadu 1790
708 00 Ostrava - Poruba   
 FN Plzeň Doc.MUDr. Milan Teřl, PhD.
terl@fnplzen.cz
tel.377402362
Doc. MUDr. Petr Panzner, CSc.
panzner@fnplzen.cz
tel.377104343
Ústav  imunologie a alergologie LF UK
FN Plzeň
Alej Svobody 80
3040 60 Plzeň
 FTN Praha-Krč MUDr. Jan Chlumský,CSc.
jan.chlumsky@
ftn.cz

tel.261082111
Prim.MUDr.Martina Vašáková
martina.vasakova
@ftn.cz

tel.261082372
Plicní klinika
FTN,Praha-Krč
Vídeňská 800
140 59 Praha 4
 FN Praha – Motol Prof.MUDr.Petr Pohunek,CSc.
petr.pohunek@
lfmotol.cuni.cz

tel.224435111
MUDr. Eva Vernerová
eva.vernerova@
fnmotol.cz

tel.224435960
Ústav imunologie 2.LF UK FNMotol,
V Úvalu 84
150 06 Praha 5

Odborné časopisy