Přeskočit navigaci Úvodní stránka | Kontakt | Mapa webu Přihlásit se
 
 
Aktuálně

 Hledat  

Nalezeno 28 záznamů z celkového počtu 28, zobrazeny 21. - 28.

 1  2  [ 3 ]

Stanovení tryptázy – indikace a podmínky odběru materiálu pro vyšetření
Odběr séra (lze i plazma – EDTA nebo heparin): Stanovení při anafylaktické reakci: 1. Odběr v intervalu 15 min. až 3 hodin po počátku příznaků anafylaxe, 2. odběr za 24 hodin nebo později po odezně...

Drug hypersensitivity questionnaire EAACI -česká verze
Dotazník diagnostiky lékové hypersenzitivity v české verzi ke stažení [PDF].

Pracovní skupiny v rámci ČSAKI
Výbor ČSAKI  iniciuje ustanovení pracovních skupin pro vybrané oblasti oboru alergologie a klinické imunologie. V současné době byly navrženy pracovní skupiny pro lékovou alergii, potrav...

Sdělení pro zdravotnické pracovníky
Společnost Astellas Pharma s.r.o. připomíná upozornění pro lékaře, týkající se použití přípravku Protopic. Znění dopisu bylo schváleno Státním ústavem pro kontrolu léčiv. Důležitá doporučení pro ...

E-interna
E-interna už rok nabízí svému rostoucímu okruhu čtenářů aktuální informace z vnitřního lékařství. Primárním zaměřením je kardiologie, cílem je však postupně pokrýt celou šíři interny. E-interna ...

Podmínky předpisu koncentrátu lidského C1-INH - Berinertu
Na základě jednání s VZP byly stanoveny současné podmínky předpisu koncentrátu lidského C1-INH - Berinertu. Ten je v této chvíli možno předepisovat pouze jako profylaxi vzniku otoků, zejména před c...

Léčba obtížně léčitelného astmatu přípravkem Xolair
Léčba obtížně léčitelného astmatu přípravkem Xolair (omalizumab) probíhá v centrech. O zařazení pacienta spolurozhoduje vždy pro každé centrum příslušnou odbornou společností pověřený pneumolog a al...

EAACI membership (členství v EAACI)
ČSAKI podporuje individuální členství svých členů v Evropské akademii alergologie a klinické imunologie. Toto členství přináší řadu výhod - zdarma časopisy Allergy a Pediatric Allergology and...

Odborné časopisy