Přeskočit navigaci Úvodní stránka | Kontakt | Mapa webu Přihlásit se
 
 
Úvodní stránka | Stanovy společnosti | 4. článek

Část druhá: Organizační uspořádání§4


Obecné principy

   1. ČSAKI jako autonomní složka ČLS JEP ve shodě se stanovami ČLS JEP vypracovává tyto vlastní stanovy a další interní předpisy.

   2. Samostatně hospodaří s majetkem, se kterým je dle příslušných interních předpisů oprávněna hospodařit.

   3. Vytváří nižší organizační jednotky – sekce.

   4. Funkce v ČSAKI jsou čestné. Ve shodě se stanovami ČLS JEP může být za jejich výkon vyplácena náhrada za ztrátu času a náhrada hotových výdajů.


Část první: Obecná ustanovení

§1  §2  §3

Část druhá: Organizační uspořádání

§4  §5  §6  §7  §8  §9  §10

Část třetí: Základní ustanovení o členství

§11  §12  §13  §14  §15  §16

Část čtvrtá: Závěrečná ustanovení

§17

Odborné časopisy