Přeskočit navigaci Úvodní stránka | Kontakt | Mapa webu Přihlásit se
 
 
Úvodní stránka | Stanovy společnosti | 3. článek

Část první: Obecná ustanovení§3


Formy činnosti

   1. Organizuje přednášky, semináře, kurzy a další odborné akce. Pořádá kongresy, sympozia, konference a obdobná setkání vnitrostátního i mezinárodního charakteru. Tím se podílí na soustavném vzdělávání svých členů v oboru alergologie a klinická imunologie.

   2. Napomáhá při organizování služebních cest a studijních pobytů v rámci České republiky i zahraničí.

   3. Účastní se prostřednictvím delegovaných zástupců výběrových, konkurzních, atestačních, akreditačních a jim podobných řízení.

   4. Spolupracuje s dalšími odbornými společnostmi uvnitř i vně ČLS JEP a s jinými organizacemi doma a v zahraničí, s nimiž má společnou odbornou oblast zájmu.

   5. Zvláště úzce spolupracuje se Subkatedrou alergologie a klinické imunologie IPVZ, Českou iniciativou pro astma, Sdružením na pomoc chronicky nemocným dětem a Pylovou informační službou.

   6. Odbornou veřejnost informuje prostřednictvím tisku, www stránek i ústním sdělením v rámci pravidelných pracovních jednání.

   7. Vypracovává návrhy doporučených vyšetřovacích a léčebných postupů.


Část první: Obecná ustanovení

§1  §2  §3

Část druhá: Organizační uspořádání

§4  §5  §6  §7  §8  §9  §10

Část třetí: Základní ustanovení o členství

§11  §12  §13  §14  §15  §16

Část čtvrtá: Závěrečná ustanovení

§17

Odborné časopisy