Přeskočit navigaci Úvodní stránka | Kontakt | Mapa webu Přihlásit se
 
 
Úvodní stránka | Stanovy společnosti | 12.článek

Část třetí: Základní ustanovení o členství§12

Řádné členství

   1. Řádným členem ČSAKI se může stát lékař, nelékař-vysokoškolák, případně jiný pracovník ve zdravotnictví a příbuzném oboru, který souhlasil s posláním a cíli České lékařské společnosti a zaváže se přispívat k jejich plnění.

   2. Řádné členství v ČSAKI vzniká schválením písemné přihlášky uchazeče o řádné členství výborem ČSAKI.

   3. Řádné členství v ČSAKI zaniká:

         1. úmrtím člena,

         2. vystoupením na základě písemného prohlášení, a to dnem doručení tohoto prohlášení,

         3. zánikem ČSAKI,

         4. zrušením,

         5. vyloučením.


Část první: Obecná ustanovení

§1  §2  §3

Část druhá: Organizační uspořádání

§4  §5  §6  §7  §8  §9  §10

Část třetí: Základní ustanovení o členství

§11  §12  §13  §14  §15  §16

Část čtvrtá: Závěrečná ustanovení

§17

Odborné časopisy